Robert Lorentzen

Smile-blog

Noe

Noe må sies Noe svært fort Før det blir stille Det første er det beste En løs tanke En tynn tråd Rundt bordet Som dyppes  I voks Til en  Stor tykk  klump Og ordet  Er blitt til  Et minne En spontan erfaring

7. What is the Old Testament?

Next question and answer: “What is the Old Testament? It is the part of the Bible that contains the books written before the coming of Jesus to the world. In them we are told how God was preparing the coming of the Savior.“ This is written as if the Hebrew Bible basically talks about Jesus, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top