Mening, dypde og ærefrykt

“Religion per definisjon er historier med større dybde” “Ærefrykt kommer fra byttets reaksjon på rovdyret” “Når du ser opp på himmelen, kommer noe større enn deg til syne, og du konfronteres med det ukjente som svelger deg når du dør” Noen strofer inspirert av nylig publisert interview av Jordan B. Peterson i Lawrence Krauss sin […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top