Mening, dypde og ærefrykt

“Religion per definisjon er historier med større dybde”

“Ærefrykt kommer fra byttets reaksjon på rovdyret”

“Når du ser opp på himmelen, kommer noe større enn deg til syne, og du konfronteres med det ukjente som svelger deg når du dør”

Noen strofer inspirert av nylig publisert interview av Jordan B. Peterson i Lawrence Krauss sin Origins Podcast.

Posts created 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top