3. What is the revelation of God?

Another Sunday. Let’s keep up to speed. The next statement of belief from the Catholic education my son receives is the following. “What is the revelation of God?The revelation of God is the communication that He has made of Himself to men.“ Again, I’m impressed with such a compact answer to such a difficult theological […]

Mening, dypde og ærefrykt

“Religion per definisjon er historier med større dybde” “Ærefrykt kommer fra byttets reaksjon på rovdyret” “Når du ser opp på himmelen, kommer noe større enn deg til syne, og du konfronteres med det ukjente som svelger deg når du dør” Noen strofer inspirert av nylig publisert interview av Jordan B. Peterson i Lawrence Krauss sin […]

Trøbbel

Du har latt det fare Du har latt det gli forbi forbi Og du venter på spørsmålet om hvorfor om hvorfor ikke og du har ikke svar For du kan ikke si det som det er at du ikke er den de tror du er

For sent

døren er smekket igjen du setter i revers kastet los vender ikke om søker ikke havn strammer seilene alltid videre videre lukten av fortid Hvor du kommer fra viskes bort tiden lånes av andre barnet er blitt voksent betaler for din tid

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top